`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Thema's » Cyberspace, Cybersecurity en Cybercrime is een nieuwe pagina

Maandag 16 november 2020

Cyberspace, Cybersecurity en Cybercrime

Minister-president Mark Rutte: structurele maatregelen nodig voor cybersecurity

6 oktober 2016 door ANP video: DEN HAAG - De overheid moet het voortouw nemen bij cybersecurity, het beveiligen tegen onlinecriminaliteit. Zo moet er een speciale functionaris komen die een actieprogramma opstelt en de samenwerking met het bedrijfsleven zoekt. Dat staat in een door PostNL-CEO Herna Verhagen opgesteld rapport dat premier Mark Rutte donderdag kreeg overhandigd. Media kunnen deze beelden licenseren voor gebruik. Neem contact op met fotoverkoop@anp.nl.


Politie


Q: Wat is cybercrime?

Meldpunt Cybcercrime


 

MELDPUNT CYBERCRIME NEDERLAND · WAT IS CYBERCRIME: Cybercrime is criminaliteit "op of via" het internet. Op dit moment kunt u op deze site alleen melding maken van kinderporno, kindersekstoerisme en terrorisme. In de toekomst zult u ook van andere zaken melding kunnen maken.

 

Belangrijk: Het opsporen van criminaliteit is een taak van de politie. Ga dus niet zelf actief op zoek naar kinderporno of terrorisme op het internet. U loopt dan kans de kans dat u onderwerp wordt van een politieonderzoek en wellicht verstoort u al lopende onderzoeken.

 
Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) zorgt voor digitale veiligheid


Het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verantwoordelijk voor coördinatie cybersecurity


Cybersecurity Woordenboek uitgereikt aan minister Grapperhaus


Met trots "presenteren wij" de eerste druk van het Cybersecurity Woordenboek, waarin we de betekenis van veelvoorkomende cybertermen hebben uitgelegd. Het Cybersecurity Woordenboek is het resultaat van een "samenwerking van ruim 60 organisaties in Nederland" én financiering vanuit de Cyber Security Alliantie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Cyberveilig Nederland.

In het woordenboek staan bijna 600 cybersecurity woorden uitgelegd in begrijpelijke taal. Op deze manier wordt het voor gebruikers van cybersecuritydiensten makkelijker om met specialisten het gesprek aan te gaan, technische rapporten en adviezen te begrijpen en offertes te beoordelen.

Het woordenboek is gemaakt met de volgende uitgangspunten:

 1. De opgenomen termen worden veel gebruikt bij de afnemers van cybersecuritydiensten. Het woordenboek is daarom geschreven op een wijze dat niet-vakspecialisten de betekenissen goed kunnen begrijpen.
 2. In deze eerste druk hebben we vooral uitleg gegeven aan de termen (verklarend). We zijn minder bezig geweest om de exacte definities te bepalen waar iedereen zich aan moet houden (definiërend). We hopen natuurlijk wel dat een deel van de definities definiërend zal worden (bijvoorbeeld die over de verschillende vormen van dienstverlening).
 3. De termen in het woordenboek gaan uit van de context van cybersecurity. Daarom hebben we zo veel mogelijk de toevoeging ‘cyber’ weggelaten bij zowel de uitleg als de opgenomen vaktermen (met uitzondering van de woorden cyberaanval en cybersecurity).
 4. Algemene IT termen die niet cybersecurity specifiek zijn of geen sterke link hebben met cybersecurity zijn weggelaten. Zo zijn bijvoorbeeld router, switch en browser niet opgenomen, maar wel cloud computing, cookie en domeinnaam.
 5. Algemene termen die nog niet erg lang worden gebruikt binnen het cybersecuritydomein hebben we in deze eerste druk opgenomen. Voorbeelden zijn OT, SCADA, quantum computing en blockchain. Bij een nieuwe editie worden deze heroverwogen.
 6. Overheidsorganisaties die als wettelijke (dienstverlenende) taak een sterke link hebben met cybersecurity zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Centre (DTC) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Niet opgenomen zijn: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Agentschap Telecom.
 7. Certificeringen op het gebied van cybersecurity die vaak worden gebruikt in offerteaanvragen en aanbestedingen hebben we opgenomen. De certificerende instanties die deze certificering bekrachtigen zoals SANS, ISACA, ISC2, EC-Council, IAPP zijn niet opgenomen.
 8. In het woordenboek geven we een uitleg bij de Nederlandse termen. De Engelse termen verwijzen naar de Nederlandse. Uitzonderingen zijn de termen die geen Nederlandse variant kennen, zoals Chief Information Security Officer (CISO). Dan is alleen de Engelse term opgenomen.
 9. Voorbeelden van kwetsbaarheden zijn niet allemaal opgenomen, wel de vaktermen die voorkomen in de uitleg van de OWASP top 10 2017.
 10. Namen van aanvallen en malware zijn niet opgenomen in de lijst. Ook niet wanneer deze veel media-aandacht hebben gekregen zoals Stuxnet, Wanacry en Nonpetya.
 11. Niet alle securityprotocollen zijn opgenomen. We hebben ons beperkt tot de protocollen op internet.nl en de protocollen die vaak in gesprekken tussen aanbieders en afnemers van cybersecurydiensten worden besproken. Voorbeelden zijn: TLS, SPF, DKIM, SSL.
 12. Niet alle normenkaders zijn opgenomen. We hebben ons beperkt tot de ISO/IEC 27000 serie. Specifieke normen die alleen in bepaalde sectoren worden gebruikt, zoals NEN 7510 (zorg) en BIO (overheid) zijn daarom niet opgenomen.
 13. Er is een fopwoord opgenomen in het woordenboek, vergelijkbaar met de fopwoorden uit vroegere woordenboeklijsten.
 14. Als in de uitleg van de termen een “hij” staat wordt niet een man bedoeld, maar een persoon in het algemeen.
 15. We gebruiken bij de uitleg van de termen “digitaal systeem” als verzamelnaam voor woorden als computer, computersysteem, computernetwerk. Dit hebben we besloten omdat bijna alle digitale systemen onderling verbonden zijn. In de meeste gevallen kan “digitaal systeem” dus ook gelezen worden als digitaal genetwerkt systeem.


Tot slot wil ik zeggen dat de inhoud van dit woordenboek met de grootste zorg en een enorme inzet van veel experts uit het werkveld is samengesteld. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor hun inzet die vaak tot in de nachtelijke uren doorging! Natuurlijk valt er ook nog veel te verbeteren aan de woordenlijst. Dat zullen we gaan doen in nieuwe edities. Alle feedback is daarom zeer welkom!

Petra Oldengarm

Directeur  Cyberveilig Nederland


Woordenboek Cyberveilig Nederland

Cybersecurity Woordenboek - Van Cybersecurity naar Nederlands...

Het project is gefinancierd door de Cyber Security Alliantie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Cyberveilig Nederland.

Cybersecurity Woordenboek maakt lastige terminologie begrijpelijk

01-10-2019 | 09:56

De minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, ...

Download Woordenboek Cybersecurity Cyberveilig Nederland webversie final2BronGerelateerd

Tom en Dirk werken voor Brandpunt+ en zijn bezig geweest met de research voor een reportage over het illegaal downloaden van bestanden van internet. Veel van de bestandsnamen die zij tegenkwamen wijzen op bestanden met kinderporno. Met alle mannen die zij confronteren gingen ze in gesprek. Want dat is wat "we" willen: iets meer te weten te komen over mannen die kinderporno downloaden. Niet om ze publiekelijk te veroordelen, maar omdat we willen weten waarom ze het doen. Want psychologen, de politie en de medewerkers van de verschillende organisaties op dit vlak zeggen allemaal hetzelfde: de meeste downloaders zijn geen agressieve pedoseksuelen, criminelen, of producenten van kinderporno. Het zijn de mannen bij jou en mij in de straat: overseksten, ééns-maar-nooit-weer-nieuwsgierigen, soms autistische fotoverzamelaars

Bron: "Hallo, ben jij Jan?" – Zo confronteerden we kinderporno-downloaders met hun gedrag - 2 oktober 2018

 • wordt vervolgd

Cybersecuritybeeld Nederland

Digitale veiligheid "voor ondernemers"

Cybersecurity verhogen

High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders


Zie ook


Zie ook: Cybersecurity verhogen | Cybercrime en cybersecurity | Rijksoverheid.nl en Cybersecurity Woordenboek uitgereikt aan minister Grapperhaus - Cyberveilig Nederland op 1 oktober 2019

Meldpunt Cybercrime :: Wat is Cybercrime? - 15 OKTOBER 2011 [webpage capture]

Bron: Cybersecurity Woordenboek uitgereikt aan minister Grapperhaus - Cyberveilig Nederland - 1 OKT 2019

Later: Cybercrime en Autisme EnquêtevragenHome » Digitale overheid » Actueel » Thema's » Cyberspace, Cybersecurity en Cybercrime is een nieuwe pagina

 
Map
Info