`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/02/07 · Bijgewerkt door Priscilla F. Harmanus 🇳🇱

Nieuw op CyberSecurityGap.com 🕳

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

📢 /gpl-compatibility/  ✏️WIKI

Broncode is het recept voor software. Hoe kun je een te zoute maaltijd aanpassen zonder het recept te mogen zien?

Het gebruik van Windows en Office verlangt dat je niet vraagt of zoekt naar de bron van de software. Alleen ontwikkelaars/developers van Microsoft mogen je programma aanpassen.

Wat zou je eerder vertrouwen: het pakket dat je niet mag onderzoeken of het pakket met recept?

“Een programma lijkt veel op een recept.” 💡


ANALOGIE: Op deze webpagina 1️⃣ laten we een 

vergelijking zien tussen programma's en recepten. 


The freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software.

 

EXCLUSIEVE INTERVIEW

GNU GPL Maker Richard Stallman over de betekenis van ‘Vrij’

LinuxInsider Linux Nieuws & Informatie Van Over de hele Wereld


De vrijheid om de software te draaien, kopiëren, verspreiden, bestuderen, wijzigen en verbeteren.

Iedereen wil vrijheid, maar de meeste mensen, hebben geen idee hoe verslaafd ze zijn geworden aan hun computerapparatuur, en de proprietary closedsourcesoftware die die apparaten bestuurtDeze website heeft tot doel het bewustzijn over deze kwestie te vergroten en te pleiten voor het gebruik van software die de vrijheid respecteert (vrije software/free en opensourcesoftware).  FREE AS IN FREEDOM

Licences (Common Content) - FOSSil bank

Maak Uw Open Source Software GPL-Compatibel. Of Anders. | Essays by David A. Wheeler | Wiki | Digitale overheid | Cyberspace & Cybercrime | Cybersecuritygap.com - Priscilla Harmanus Over Onderzoek Informatieveiligheid en Vitale Infrastructuur in de Digitale Overheid » Software Freedom Law Center

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels (bron gnu.org/philosophy) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus

Voor gebruikers met een handicap is vrije software, net als voor alle andere gebruikers, de enige manier waarop de gebruikers hun eigen computer kunnen besturen, hun enige kans om de software aan hun behoeften te laten voldoen in plaats van passief te accepteren wat de ontwikkelaars hen aanbieden.

Mensen met een handicap verdienen het om controle te hebben over hun eigen technologische lot. Wanneer ze gesloten toegangstechnologie gebruiken (proprietary access technology), hebben ze weinig, of geen manier, om te corrigeren wat er mis mee is. Vrijwel alle belangrijke beslissingen van de propriëtaire ontwikkelaars/developers worden genomen door mensen, die de handicap niet hebben; 20 jaar ervaring, leert dat mensen met ongebruikelijke combinaties van handicaps, die relatief ongebruikelijke software nodig hebben, of die een bug tegenkomen die hen ervan weerhoudt hun werk te doen, geen manier hebben om de veranderingen te krijgen die ze nodig hebben. Deze producten worden alleen gewijzigd of verbeterd wanneer de leveranciers (vendors) een zakelijke reden zien om het werk te doen; hierdoor blijven veel gebruikers achter. Als secundair probleem is gesloten toegangssoftware (propriëtaire access software) veel duurder dan een pc. Veel gebruikers kunnen het zich niet veroorloven om op deze manier hun vrijheid op te geven.

Sommige studenten, geboren programmeurs, verlangen er bij het bereiken van hun tienerjaren naar om alles te weten te komen over hun computer en zijn software. Ze zijn enorm benieuwd naar de broncode van de programma's die ze dagelijks gebruikenPropriëtary software (closed-source software), verwerpt hun honger naar kennis: er staat: De kennis die je wilt is een geheim - leren is verboden!Propriëtaire closedsourcesoftware is de vijand van de geest van het onderwijs en mag daarom op school niet worden getolereerd, behalve als object voor reverse engineering. Hoe leren geboren programmeurs goede programmeurs te zijn? Ze moeten echte programma's die mensen echt gebruiken, lezen en begrijpen. Je leert goede, duidelijke code schrijven door veel code te lezen en veel code te schrijven.

 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-01
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-02
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-03
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-04
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-05
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-06
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-07
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-08
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-09
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-10
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-11
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-12
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-13
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-14
 • Free Software Slides 2014 2018 Richard Stallman 3.0 rms-adte-2018-15
How I Discovered Free Software and met RMS - Priscilla Harmanus

Veel leerlingen hebben een talent voor programmeren; zij zijn gefascineerd door computers en enthousiast om te leren hoe hun systemen werken. 

Met private software (proprietary closedsourcesoftware)  is deze informatie een geheim, zodat leraren geen manier hebben om het aan hun leerlingen beschikbaar te stellen. Maar als het vrije (free as in freedom) opensourcesoftware is, kan de leraar het basisidee uitleggen en dan de broncode uitdelenzodat leerlingen het kunnen lezen en ervan leren. 

Volgens de Verenigde Naties, waren er in 2005, 600 miljoen mensen met een handicap in de wereld. Om computers te kunnen gebruiken, hebben velen van hen speciale software nodig die bekend staat als access technology/toegangstechnologie. Net als andere programma's kunnen dit vrije software of eigendomsrechten zijn. Degenen die vrije software zijn, respecteren de vrijheid van hun gebruikers; de rest, propriëtaire programma's, onderwerpen die gebruikers aan de macht van de eigenaar van het programma. Programma's voor toegankelijkheid moeten ethisch gezien vrije software zijn, net als andere programma's.

 • 4a-gilpin-01
 • 4a-gilpin-02
 • 4a-gilpin-03
 • 4a-gilpin-04
 • 4a-gilpin-05
 • 4a-gilpin-06
 • 4a-gilpin-07
 • 4a-gilpin-08
 • 4a-gilpin-09
 • 4a-gilpin-10
 • 4a-gilpin-11
 • 4a-gilpin-12
 • 4a-gilpin-13
 • 4a-gilpin-14
 • 4a-gilpin-15

We zijn op zoek naar een gemakkelijke manier om aan anderen uit te leggen wat free en open-source  software is en waarom (vrije software) het ertoe doet, en we vragen ons af waarom we ons zorgen zouden moeten maken over de vrijheid van computergebruikers. Bij propriëtaire software (closed source) is het altijd gegaan om een ​​machtsrelatie (power). Copyright en andere rechtsstelsels geven auteurs de macht om te beslissen welke licentie ze willen kiezen, en meestal kiezen ze een licentie die zichzelf begunstigt en rechten en toestemmingen van anderen wegneemt.


Free SoftwareVrije Software


Nonfree SoftwareProprietary Software


Here it's Free. Here NonfreeFree as in FreedomGebruikt u een computer of een mobiele telefoon? Maakt u verbinding met internet? Als u dat doet - gaan we het hebben (naast Cyber Security Gap), over een onderwerp, dat waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp is dat iemand ooit met u heeft besproken, en dat is de vrije softwarebeweging (Free Software Movement). Dus, waar vecht de vrije softwarebeweging precies voor? Ze vechten voor vrijheid. Maar niet alleen voor vrijheid voor een bepaalde groep mensen, de vrije softwarebeweging, ze strijdt voor vrijheid, voor iedereen. En iedereen wil vrijheid, maar niet iedereen begrijpt, dat we niet vrij zijn. Als het aankomt op onze computers, onze telefoons, onze internetactiviteiten, zijn we allesbehalve vrij. We zijn allemaal slaven van de software die op die apparaten draait. En als de software die op die apparaten draait, propriëtaire software is, zijn we in wezen slaven van de eigenaar die die propriëtaire software heeft gemaakt die op onze computer draait. Bedenk eens wie uw computer echt bestuurt? Wie beheert uw computer echt?EXCLUSIEVE INTERVIEW

GNU GPL Maker Richard Stallman over de betekenis van ‘Vrij’

LinuxInsider Linux Nieuws & Informatie Van Over de hele Wereld
Wat zou je vinden van een bord op de snelweg met de tekst “Je hebt een Toyota nodig om op deze weg te rijden. Neem contact op met uw Toyota-dealer voor een gratis proefrit - Uw regering ”? Als het gaat om software die pdf-bestanden opent, doen veel organisaties in de publieke sector dit elke dag.


Voorbeeld uit Duitsland bij de advertentie

Dezelfde website nadat ze het hadden gefixt


Dit is een nieuwe webpaginaIn het bijzonder, willen we ervoor zorgen dat u het recht heeft om kopieën van het recept weg te geven, dat u de broncode ontvangt of anders kunt krijgen als u dat wilt, dat u recepten kunt wijzigen of delen ervan kunt gebruiken in nieuwe vrije programma's (free software), en dat u weet dat u deze dingen kunt doen.


Om ervoor te zorgen dat iedereen dergelijke rechten heeft, moeten we u verbieden om iemand anders deze rechten te ontnemen. Als u bijvoorbeeld kopieën van NetHack verspreidt, moet u de ontvangers alle rechten *vrijheden* geven die u heeft. U moet ervoor zorgen dat ook zij de broncode ontvangen of kunnen krijgen. En je moet ze hun rechten vertellen (vrijheid) - "Free as in speech not beer."


Om ervoor te zorgen dat u de rechten krijgt die wij willen dat u heeft, moeten we beperkingen opleggen die iedereen verbieden u deze rechten te ontzeggen of u te vragen afstand te doen van de rechten.
Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » ContactDigitale technologie kan u vrijheid geven; het kan ook je vrijheid wegnemen. De eerste bedreiging voor onze controle over onze computers kwam van propriëtaire software: software die de gebruikers niet kunnen controleren omdat de eigenaar (een bedrijf zoals Apple of Microsoft) deze controle heeft. De eigenaren maken vaak gebruik van deze onrechtvaardige macht door kwaadaardige functies in te voegen, zoals spyware, achterdeurtjes/backdoors en Digital Restrictions Management (DRM) (in hun propaganda "Digital Rights Management" genoemd).

Wat is Vrije Software/Free Software?

Onze oplossing voor dit probleem is het ontwikkelen van vrije software/free en open-source software en het afwijzen van propriëtaire software. Vrije software betekent dat je als gebruiker vier essentiële vrijheden hebt: (0) om het programma te draaien zoals je wilt, (1) om de broncode te bestuderen en te wijzigen zodat het doet wat je wilt, (2) om exacte kopieën te herdistribueren , en (3) om kopieën van uw gewijzigde versies te herdistribueren.


De Vier Vrijheden

Vrije Software/Free Software verwijst naar vrijheid/freedom, niet naar prijs. Het garandeert zijn gebruikers de essentiële vier vrijheden. Het ontbreken van tenminste één van deze vrijheden betekent dat een toepassing propriëtaire, dus niet-vrije software is.


Wij spreken over Vrije Software

Vrije Software wordt vaak "Open Source" genoemd. Dit is het resultaat van een poging van het Open Source Initiative (OSI) om een marketing campagne te maken voor Vrije Software/Free Software.

Het OSI startte met het handhaven van de integriteit van de beweging en het voorkomen van misbruik door propriëtaire leveranciers door "Open Source" te introduceren als handelsmerk voor Vrij Software/Free Software; dit initiatief faalde echter.

Als we de ontwikkeling van het Open Source Initiative na 3 jaar bekijken, wordt het duidelijk dat de redenen om de voorkeur te geven aan de term Vrije Software nog duidelijker geworden zijn. Spreken over Vrije Software/Free Software of de gelijkwaardige term in andere talen biedt veel voordelen die we op deze pagina uitleggen.


Nederlandse overheid publiceert groot project als Vrije Software

Dutch government publishes large project as Free SoftwareSommige van ons denken dat je een hacker moet zijn om de specifieke mentaliteit te begrijpen - dat wil zeggen rebelleren tegen het idee dat de OS-broncode moet worden achtergehouden.

Eric S. Raymond gebruikt het woord 'hacker' in de juiste en originele betekenis om te beschrijven - iemand die computerprogrammering nastreeft als een soort artistieke passie - en die ook deel uitmaakt van of zich identificeert met de hackercultuur - wat historisch gezien programmeurs, die internet, Linux en WWW produceerden.


Het was augustus 1991 en een 20-jarige oud computerscience (informatie) student genaamd: Linus Torvalds ging achter zijn computer in Helsinki zitten om te posten wat nu een van de beroemdste inzendingen in de computergeschiedenis is: "Hello everybody out there I'm doing a free operating system just a hobby won't be anything big and professional like GNU. It probably will never support anything other than an eighteen disks as that's all I have." -- Een woord van een Linux open-source project verspreidde zich snel over de hele wereld en ontwikkelaars (developers) over de hele wereld droegen hun code bij. Linus noemde zijn OS-kernel Linux en koos een pinguïn als mascotte na een klein incident in de dierentuin. Hij nam al snel een zeer belangrijke beslissing die zijn toekomst voor Linux evenzeer vorm zou geven als de technologie die hij koos voor de GPL-licentie, gemaakt door een visionair genaamd Richard Stallman. De Linux-kernel samen met de GPL-licentie en andere GNU-componenten zorgden voor een revolutie in de computerindustrie met een paar zeer eenvoudige maar zeer belangrijke vrijheden. 0: De vrijheid om (zijn) software (programma) te gebruiken voor elk doel. 1: de vrijheid om de software aan te passen aan uw behoeften. 2: de vrijheid om de software te delen met je vrienden en buren en 3: de vrijheid om de veranderingen die je aanbrengt te delen. Deze radicale ideeën voedden de verspreiding ervan over de hele wereld en enigszins paradoxaal genoeg - het is opkomst van een hobbyistisch experiment tot de basis van een groot en bloeiend commercieel ecosysteem. Bedrijven bouwden bedrijven rond Linux in 1999. Red Hat-aandelen raakten verlamd toen het het eerste Linux-bedrijf werd dat datzelfde jaar openbaar werd.
IBM heeft een miljard dollar uitgegeven om Linux te adverteren en te verbeteren.The Story Of Linux | The Linux Foundation | 31 maart 2011

Vier samen met ons de 20e verjaardag van Linux. Bekijk het verhaal van Linux om te onthouden - of leer voor de eerste keer - hoe Linux een markt verstoorde en de wereld begon te veranderen. Zie je jezelf in zijn verhaal?

 Het is duidelijk dat de open source-beweging -- de samenleving -- innovatieve softwareprojecten met toegevoegde waarde heeft opgeleverd en gegeven, waaronder Linux en Apache, en daarmee het publieke domein heeft vergroot.

De twee meest prominente mensen die bij de beweging betrokken zijn, Richard Stallman en Linus Torvalds, kunnen worden gezien als vertegenwoordigers van de op waarden gebaseerde versus apolitieke filosofieën, evenals de coderingsstijlen van GNU versus Linux. In de controverse over GNU/Linux-namen pleit de FSF voor de term GNU/Linux omdat GNU een langlopend project is om een ​​vrij besturingssysteem te ontwikkelen, waarvan de kernel het laatste ontbrekende stuk was.

Richard Stallman lanceerde de vrije softwarebeweging (Free Software Movement) in 1983 door de ontwikkeling van het vrije besturingssysteem (OS) GNU aan te kondigen. In 1992 was GNU bijna operationeel; een belangrijk essentieel onderdeel ontbrak, de kernel.

In 1992 bevrijdde Torvalds de kernel Linux, die het laatste gat/gap in GNU vulde. Sindsdien heeft het gecombineerde GNU/Linux-systeem op miljoenen computers gedraaid. Tegenwoordig kun je een nieuwe computer kopen met een volledig vrij GNU/Linux systeem voorgeïnstalleerd.

Impostor ontwikkeld voor Ubuntu, waarschijnlijk de meest bekende distributie van GNU/Linux. Een GNU/Linux-distributie (vaak eenvoudigweg "Linux" genoemd) is elk besturingssysteem dat is gebaseerd op GNU-software en de Linux-kernel.Veel van de componenten in de Ubuntu Linux-distributie, inclusief de Linux-kernel, worden gedistribueerd onder de General Public License (GPL). De GPL is een open-source softwarelicentie die in grote lijnen modificatie en herdistributie van software toestaat, maar van distributeurs vereist dat zij de broncode beschikbaar stellen aan derden en hun wijzigingen publiceren. Licenties zoals de GPL, die vereisen dat distributeurs broncode beschikbaar stellen, worden copyleft-licenties genoemd. Het distribueren van software waarvoor een licentie is verleend onder de GPL in binair formaat zonder de broncode beschikbaar te stellen aan eindgebruikers, is een schending van de GPL en vormt een inbreuk op het auteursrecht.


Op deze pagina's zal ik laten zien "hoe social engineers doen in wat ze doen", door men de aanvallen voor zichzelf te laten 'zien', soms door de actie te presenteren vanuit het oogpunt van de mensen die het slachtoffer worden, zodat men (zichzelf) in hun schoenen kan verplaatsen en bepaal hoe men zelf (of misschien een van onze werknemers of collega's) zou hebben gereageerd. In veel gevallen beleeft men dezelfde gebeurtenissen ook vanuit het perspectief van de social engineer.

Cyber Security Beeld Nederland - Priscilla Harmanus over onderzoek informatie veiligheid en vitale infrastructuur in de digitale overheid

Ik ben een van de personen die slechts een getuige is van een verhaal. Ze hebben geen kennis van de gedachten of gevoelens van het personage, maar rapporteren gewoon wat er gebeurt. Het laat het publiek zijn eigen mening vormen op basis van objectieve observatie.


place tape over webcam


 1. General Resolution: Why the GNU Free Documentation License is not suitable for Debian main
 2. TomTom. Software for mobile devices -
 3. A Brief History of Debian - The Debian Manifesto
 4. http://www.tomtom.com/gpl/COPYING.txt
 5. Mozilla Public License, version 2.0
 6. MPL-in-GPL Developer Guidelines — Mozilla
 7. Mozilla Relicensing FAQ
 8. https://docs.python.org/3/license.html
 9. https://dwheeler.com/oss_fs_refs.html
 10. https://fsfe.org/news/2017/news-20171206-01.nl.html
 11. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32679-2.html
 12. https://wordpress.org/themes/commercial/


 1. a b Torvalds, Linus. "COPYING". kernel.org. Retrieved 13 August2013Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.


 1. a b Linus Torvalds (2000-09-08). "Linux-2.4.0-test8". lkml.iu.edu. Retrieved 2015-11-21The only one of any note that I'd like to point out directly is the clarification in the COPYING file, making it clear that it's only _that_particular version of the GPL that is valid for the kernel. This should not come as any surprise, as that's the same license that has been there since 0.12 or so, but I thought I'd make that explicit


ϟ

Richard M. Stallman's speech
"Free Software: Freedom and Cooperation"
New York University in New York, 
New York on 29 May 2001

 Transcript van GNU

De conclusie van een analogie of analogie is een conclusie vanwege de analogie tussen twee objecten op het patroon:

A heeft gelijkenis met B . B heeft de eigenschap C . A heeft dus ook de eigenschap C  .

Objecten kunnen wezen, dingen of verschijnselen zijn, de overeenkomst kan bestaan in andere eigenschappen, symptomen, structuren, relaties en functies.

De laatste methode wordt ook wel de conclusie van analogie genoemd. Er wordt vaak bewijs geleverd voor de conclusie van analogie (die echter op zijn best alleen voorwaardelijk is) en wordt vervolgens aangeduid als analogiebewijs.

Twee basistypen van analogie resulteren uit het onderscheid tussen structurele en functionele analogie.

The GPL may be a community-building signalling device

ϟ

🇳🇱

De meest typische schending (violation) van GNU GPL doet zich voor wanneer leveranciers van consumentenelektronica, of distributeurs van embedded apparaten die Linux gebruiken (die gelicentieerd is onder de GNU GPL v2.1), de broncode, copyrightmelding of een kopie van de licentie niet bijvoegen - die allemaal zijn vereist door de GPL-licentie. Het is moeilijk vast te stellen of dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan kennis, een slecht versiebeheerproces (version control process) of het negeren van naleving vanwege de waargenomen hoge kosten voor nalevingsprocedures, gecombineerd met een laag risico voor detectie.

The most typical violation of GNU GPL arises when consumer electronics vendors, or distributors of embedded devices using Linux (which is licensed under the GNU GPL v2.1), fail to supply the source code, copyright notice or to attach a copy of the license – all of which are required by the GPL license. It´s difficult to identify if this is caused by lack of knowledge, poor version control process, or disregard for compliance due to the perceived high cost for compliance procedures, paired with a low risk for detection.

Increasingly, people open up consumer electronics packages and find a GPL license inside. This license from NETGEAR's Google TV set-top box was printed in September 2012.


The Free Dictionary [Internet]. "GNU General Public License". The Free On-line Dictionary of Computing, Denis Howe, 2003 [cited 29 Nov. 2020]. Available from: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/GNU+General+Public+License


Linux, GNU en de GPL


Is Android echtFree software
 is a matter of liberty, not price. Think of “free” as in “free speech”, not as in “free beer”. Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software.
Linux, GNU en de GPL

 

Welkom bij College in the Clouds! Onze missie is om u te helpen leren hoe u uw eigen boek publiceert, uw eigen bedrijf start, uw eigen interactieve website bouwt en zelfs uw eigen videokanaal of online winkel of online cursus start. Ons doel is om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop boeken worden geschreven, websites worden gebouwd, online bedrijven worden beheerd en online cursussen worden gegeven door u kennis te laten maken met een nieuwe generatie gratis open source tools voor het bouwen van websites. Open Minds, Open Hearts, Open Source!


"Freedom means having control over your own life. If you use a program to carry out  activities in your life,   your freedom  depends on your having control over the program.    You deserve to have control over the programs you use..."  What about source code? Freedoms means that you control what your software does, not merely that you can beg or threaten someone else who decides for you. 

Priscilla op weg naar vrijheid

PRISCILLA HARMANUS: "Vrijheid betekend controle hebben over je eigen leven. Als je een programma gebruikt om activiteiten in je leven uit te voeren, hangt je vrijheid af van je controle over het programma. Je verdient het om controle te hebben over de software en computerprogramma's die je gebruikt ...Hoe zit dat met broncode (source code)?

Let's save the GNU!

 

De broncode (source code) bepaalt hoe een 
programma (software) werkt(dit is wat programmeurs schrijven). 
Zonder de bron kan niemand inzien hoe de computerprogramma werkt. 
Het maakt niet uit of jij de code kunt lezen: de beschikbaarheid
ervan is van directe invloed op iedere gebruiker.


Veel leerlingen hebben een talent voor programmeren; zij zijn   gefascineerd door computers en enthousiast om te leren hoe hun systemen werken.     
    Met private software (proprietary closed-source software)  is deze informatie een geheim, zodat leraren geen manier hebben om het aan hun leerlingen beschikbaar te stellen. Maar als het vrije en open-source software is, kan de leraar het basisidee uitleggen en dan de broncode uitdelen, zodat leerlingen het kunnen lezen en ervan leren.


Vrije Software en het Onderwijs

Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen

Computeren is een essentieel deel geworden van het dagelijkse leven. Digitale technologie verandert   de samenleving erg snel, en scholen hebben invloed op de toekomst van de samenleving.      Hun missie is om leerlingen en studenten klaar te stomen om deel te nemen aan een vrije digitale samenleving door hen vaardigheden aan te leren die het gemakkelijk maken om controle te hebben over hun eigen leven.                Software mag niet onder de macht zijn van een softwareontwikkelaar die eenzijdig beslissingen maakt die niemand kan veranderen. Onderwijsinstellingen zouden niet-vrije software-bedrijven niet mogen toestaan hun macht uit te oefenen op de rest van de samenleving en toekomst.

 • Niet-vrije softwarebedrijven gebruiken scholen en universiteiten als springplank om gebruikers te bereiken en zo het gebruik van hun software op te leggen op de gehele samenleving. Ze geven kortingen, of zelfs gratis kopieën van hun niet-vrije programma's aan onderwijsinstellingen, zodat studenten deze programma's leren te gebruiken en afhankelijk ervan te worden. Als deze studenten afgestudeerd zijn krijgen noch zij, noch hun toekomstige werkgevers, kortingen. Wat deze bedrijven in feite doen is scholen en universiteiten gebruiken om mensen naar een permanente levenslange afhankelijkheid te leiden.


Vrije software is een cruciaal onderdeel van een vrije samenleving, en nergens is de invloed van de samenleving duidelijker zichtbaar dan in het openbare schoolsysteem.


Google leert 'toekomstig' personeel programmeren op basisscholen - NOS - 21 juni 2017

Eerste Google-basisschool van Benelux in Naaldwijk: 'Onderwijs wordt er beter van' - Omroep west26 november 2019

Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - GNU-project - Free Software Foundation

Zie ook: "Freedom of choice - (for developers only)"


Wat hebben Vrije Software & het Onderwijs met elkaar te maken?

Softwarevrijheid speelt een fundamentele rol in het onderwijsOnderwijsinstellingen van alle niveaus zouden Vrije Software (free en open-source software) moeten gebruiken en onderwijzen, omdat het de enige software is waarmee hun onderwijsdoel kan worden bereikt: het verspreiden van menselijke kennis  en leerlingen goed burgerschap aanleren.          De broncode en methoden van Vrije en open-source software vormen  een deel van de menselijke kennis.   Niet-vrije software, dus proprietary closed-source software daarentegen   is geheime,      beperkte kennis, (closed source) wat het tegenovergestelde is van het doel van onderwijs.  Vrije software (free en open-source software) maakt onderwijs mogelijk, niet-vrije software, dus proprietary closed-source software verbiedt onderwijs.


Sommige studenten, geboren programmeurs, verlangen er bij het bereiken van hun tienerjaren naar om alles te weten te komen over hun computer en zijn software. Ze zijn enorm benieuwd naar de broncode van de programma's die ze dagelijks gebruiken.        Propriëtary software, / closed-source software, verwerpt hun honger naar kennis: er staat:     "De kennis die je wilt is een geheim - leren is verboden!"          Propriëtaire closed-source software is de vijand van de geest van het onderwijs en mag daarom op school niet worden getolereerd, behalve als object voor reverse engineering. Hoe leren geboren programmeurs goede programmeurs te zijn? Ze moeten echte programma's die mensen echt gebruiken, lezen en begrijpen. Je leert goede, duidelijke code schrijven door veel code te lezen en veel code te schrijven.


Softwarevrijheid, Samenwerking en het Onderwijs

Beperkingen? Vrije keuze? Geen broncode en voor een vrije samenleving.

Waarom bieden sommige ontwikkelaars van propriëtaire closed-source software tenslotte gratis kopieën (1) van hun niet-vrije closed-source software programma's aan scholen? Omdat ze de scholen willen gebruiken om afhankelijkheid van hun producten te creëren, zoals tabaksbedrijven die gratis sigaretten uitdelen aan schoolkinderen (2). Ze zullen deze studenten na hun afstuderen geen gratis exemplaren geven, noch aan de bedrijven waarvoor ze gaan werken. Als u eenmaal afhankelijk bent, wordt van u verwacht dat u betaalt, en toekomstige upgrades kunnen duur zijn.

Scholen hebben een sociale missie: studenten leren burgers te zijn van een sterke, capabele, onafhankelijke, samenwerkende en vrije samenleving. Ze moeten het gebruik van vrije en open-source software promoten, net zoals ze instandhouding en stemmen promoten. Door studenten "free en open-source" software te leren, kunnen ze afgestudeerde burgers zijn die klaar zijn om in een vrije digitale samenleving te leven. Dit zal de samenleving als geheel helpen ontsnappen aan de dominantie van megabedrijven.

Vrije software / "free en open-source" software, kan scholen geld besparen, maar dit is een secundair voordeel. Besparingen zijn mogelijk omdat vrije en open-source software scholen, net als andere gebruikers, de vrijheid geeft om de software te kopiëren en opnieuw te verspreiden; het schoolsysteem kan elke school een exemplaar geven, en elke school kan het programma op al haar computers installeren, zonder dat daarvoor een verplichting is betaald.


Dit zijn de belangrijkste redenen waarom universiteiten en scholen op alle onderwijsniveaus exclusief Vrije Software zouden moeten gebruiken. Delen - Kennis - Hulpmiddelen - Sociale verantwoordelijkheid - Onafhankelijk - niet-vrije softwarebedrijven - niet-vrije softwarelicenties - Leren - Besparen - Kwaliteit.


"Scholen zouden hun leerlingen moeten onderwijzen om burgers te worden in een sterke, bekwame, onafhankelijke en vrije maatschappij.”Waarom geen windows

Niemand kan binnenin kijken - Vrije software kun je vertrouwen


Patented Webshop on e-commerce & Freedom of Business Europe

Webshop: Selling things over a network using a server, client and payment processor, or using a client and a server - EP803105, EP738446 and EP1016014 Order by cell phone: Selling over a mobile phone network - EP1090494 Shopping cart: Electronic shopping cart - EP807891 [CDs] [Films] [Books]: Tabbed palettes and restrict search - EP689133 and EP1131752 Picture link: Preview window - EP537100 Get key via sms: Sending key to decrypt bought data via mobile phone network - EP1374189 View film: Video streaming (
Ga naar » Onderwerpen


Softwarevrijheid

Ons uiteindelijke doel is digitale vrijheid voor iedereen, een wereld zonder niet-vrije software. Een wereld met een vrije samenleving. Sommigen van ons, die van campagne voeren voor digitale vrijheid ons doel hebben gemaakt, verwerpen alle niet-vrije programma's. Praktisch gezien is zelfs een kleine stap in de richting van dat doel al goed. Een wandeling van duizend mijl bestaat uit veel trappen. Elke keer dat je een of ander niet-vrij programma niet installeert, of besluit het die dag niet uit te voeren, is dat een stap naar je eigen vrijheid. Elke keer dat u weigert een niet-vrij programma samen met anderen uit te voeren, laat u hen een wijs voorbeeld zien van langetermijndenken. Dat is een stap naar vrijheid voor de wereld.


🗨️ What links here


 1. 📁 College in the Clouds!
 2. 📁 Geen broncode - get GNU/Linux! 
 3. 📁 Richard M. Stallman | Personen | Priscilla - Geluksblog.nl
 4. 📁 Priscilla Harmanus: How I discovered Free and Open-source Software and met RMS
 5. 📁 About the GNU General Public License - gpl-violations.org
 6. 📁 Free Software Slides ADTE.CA - Open source software en digitale bronnen voor hoger onderwijs 2014
 7. 📁 Google leert 'toekomstig' personeel programmeren op basisscholen - NOS - 21 juni 2017
 8. 📁 Eerste Google-basisschool van Benelux in Naaldwijk: 'Onderwijs wordt er beter van' - Omroep west - 26 november 2019
 9. 📁 Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - GNU-project - Free Software Foundation
 10. 📁 Tabacco companies tell kids: 'Don't smoke!' - BBC WORLDSERVICE USA | Tech - Features - Health
 11. 📁 Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen - GNU-project - Free Software Foundation
 12. 📁 Patented Webshop - Foundation for a Free Information Infrastructure - FFII


🗨️ Zie ook


 1. 👉 Linux, GNU en de GPL "GNU's Not Unix" - Digitale overheid - Thema's Regering | Cybersecurity gap 🔔
 2. 👉 Nieuw op Cybersecuritygap Insider threat video's 🎬 Het belang van karakter
 3. 👉 Open-source Cautionary in-joke 🌱
 • Regering | Cabinet for the blind example 🔔 Freedom of choice, "(for developers only)"


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info