`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Regering » Ministeries » Bewindspersonen » Ferdinand Grapperhaus is een nieuwe webpagina

Maandag 16 november 2020

Ferdinand Grapperhaus

Minister van Justitie en Veiligheid (voorheen Veiligheid en Justitie)


Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?

Ik wil benadrukken dat we in Nederland een sterke rechtsstaat hebben. Die rechtsstaat geeft mensen waarborgen, zoals veiligheid. Daar sta ik voor als minister.Minister Ferdinand Grapperhaus | Ministerie van Justitie en Veiligheid


‘Ik geloof in het nemen van verantwoordelijkheid voor de openbare zaak. Je hebt je taak op te pakken. Rechtvaardigheid is niet iets wat op zijn beloop kan worden gelaten. Daar moeten mensen zich voor inzetten. Het is me een eer dat ik dat nu mag doen, in een van de mooiste functies van het land.’

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?

‘Ik heb met genoegen de justitie-paragraaf gelezen, die begint met de vaststelling dat een vrije, veilige en rechtvaardige samenleving een kerntaak van de overheid is. De democratische rechtsstaat is daarvoor het fundament.’


Taken minister Grapperhaus

De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor:

Ferdinand Grapperhaus - Minister van Justitie en Veiligheid


 • Politie
 • OM (Openbaar Ministerie)
 • Brandweer
 • Grensbewaking algemeen
 • Terrorismebestrijding (Cyberspace, Cybercrime en Cybersecurity)
 • NCTV (Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)
 • Rampenbestrijding en crisisbeheersing (NL Alert NL-Alert Datalek)
 • Nationale Veiligheid (Nationaal Cyber Security Center)
 • Cyber security
 • Drugsbeleid
 • Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie
 • Veiligheidshuizen
 • Wetboek van Strafrecht
 • Wijziging Wetboek van strafvordering
 • Wet wapens en munitie
 • Uitlevering
 • Strafhof
 • Strafzaak MH17
 • Berechting ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden
 • NFI
 • Contacten kerkgenootschappenGrapperhaus | Zondag met Lubach (S12)

vrpo zondag met lubach op 18 oktober 2020: In een periode dat handhaving super belangrijk is, hebben we een minister van Justitie die niet meer kan handhaven: Ferd Grapperhaus.

ICS/SCADA

IT/OT

Cyberspace, Cybercrime en Cybersecurity

Vitale processen

Datalek


 


Home » Regering » Ministeries » Bewindspersonen » Ferdinand Grapperhaus is een nieuwe webpagina 
Map
Info