`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/18

Europese Commissie (EC)

Europese Unie - Europa EU
Samenwerken!

Ga naar Joinup
Joinup is een samenwerkingsplatform (a collaborative platform) dat wordt ondersteund (supported) door ISA². Het biedt (it offers) diensten (services) aan eGov-professionals om interoperabiliteitsoplossingen te vinden, hergebruiken en delen (to find, reuse & share interoperability solutions.)


JoinUP is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het delen van kennis en ervaring met ICT- projecten. Aldus de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. R.W. Knops

Building a market for FLOSS: The OSOSS project in the Netherlands | Joinup


FLOSS wordt door zijn eigen aanhangers vaak aangeduid als een filosofie (zoals in: "de filosofie van vrije software" [6]). Open source-deelnemers hanteren een andere grondgedachte voor hun acties dan die van hun leeftijdsgenoten in de wereld van propriëtaire software. (Schijnbaar, in ieder geval; er zijn natuurlijk velen die actief zijn in zowel propriëtaire als open source werelden.) De concepten van gemeenschap, geschenk, gedeelde idealen, enzovoort, worden vaak naar voren gebracht door FLOSS-deelnemers en onderzoekers in de fenomeen. Het bestaan, de validiteit, de rol en de mate van invloed van dergelijke concepten zijn onderwerpen die verder moeten worden onderzocht, met een terugkeer naar de eerste principes van de sociale antropologie. De motieven die open source-deelnemers drijven, bepalen duidelijk de ontwikkeling van het fenomeen als economische of sociaal-juridische kracht, en hebben dus veel invloed op de volgende twee onderzoekslijnen.
  • What links here  • Zie ook

Dit is een nieuwe webpagina


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact


 
Map
Info