`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/19

Open Source Ontwikkelaars Inhuren

Hoofdstuk 5 Open Source Software Produceren

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link


Hiring Open Source Developers

Terug
Open Source en de Organisatie

Open Source Software Produceren

Next
Evaluatie van Open Source Projecten


Hiring Open Source Developers

Als je ontwikkelaars (developers) probeert in te huren met open source ervaring, heb je een groot voordeel ten opzichte van het inhuren van andere soorten ontwikkelaars. Het grootste deel van het cv van een open source ontwikkelaar is openbaar — het is alles wat ze ooit hebben gedaan in elk open source project waaraan ze ooit hebben gewerkt, omdat al die activiteiten openbaar worden gearchiveerd.[62] Maar u hoeft niet naar alles te zoeken. Wanneer u een vacature plaatst, vertel potentiële kandidaten dan rechtstreeks dat het cv dat ze opsturen, verwijzingen naar hun open source profiel moet bevatten. Dit betekent hun committer accounts op de projecten waarin ze actief zijn geweest (of hun account namen op de algemene project hosting sites waar ze actief waren, bijv. Hun GitHub.com gebruikersnaam/username), de e-mailadressen, of gebruikersnamen die ze hebben gebruikt wanneer posten op discussieforums, documentatie die ze hebben geschreven, en al het andere dat u naar plaatsen zou leiden waar u hun open source project activiteiten kunt zien.

Het soort activiteit waarnaar moet worden gezocht, is niet alleen hun directe technische activiteit, maar ook hun relaties met de andere ontwikkelaars in het project. Kijk dus naar de commits van de kandidaat, maar kijk ook naar de frequentie waarmee ze de commits van anderen hebben beoordeeld, en naar hun reactie op reviews van hun eigen commits. Hoe vaak reageerde de kandidaat in de issue tracker van het project constructief op inkomende bug rapporten of leverde hij nuttige informatie op voor een bug ticket? Bezoek een threaded view van de discussie forums van het project en kijk hoe vaak op de posts van de kandidaat is gereageerd en wat de algemene toon van de reacties was. Iemand die consequent negatieve reacties veroorzaakt van anderen in het project, kan sociale problemen hebben als medewerker, wat belangrijk is om te weten, onafhankelijk van het ruwe technische vermogen van de kandidaat.

Als de kandidaat solliciteert naar een functie waarbij aan een open source project moet worden gewerkt, maar zelf weinig of geen open source ervaring lijkt te hebben, is dit niet per se een showstopper, maar het is een teken dat je een aantal indringende vragen moet stellen, en dat u wat aanlooptijd moeten verwachten als je ze inhuurt. Als de kandidaat over het algemeen jong en onervaren is, is het gebrek aan deelname aan open source gemakkelijk te begrijpen. Als de kandidaat echter al een tijdje programmeur is, en vooral als ze al ervaring hebben als gebruiker van een deel van de open source software, zou je ze inhuren om aan te werken, en toch hebben ze nooit veel aan dat project deelgenomen behalve om het te downloaden en te gebruiken, dan moet u hen vragen stellen over waarom. Er is niets mis mee om als deelnemer niet betrokken te zijn bij software die men gebruikt. Als u echter iemand inhuurt als deelnemer aan een project, en deze persoon heeft al een kans gehad om dat te doen en heeft ervoor gekozen om dit niet te doen, dan kan dat een gebrek aan intrinsieke motivatie betekenen om deel te nemen en kan het erop wijzen dat het temperament van deze persoon niet is wat u zoekt. Of er kunnen andere redenen zijn — bijvoorbeeld het eerdere management van de kandidaat verbood hen deel te nemen. Wat de redenen ook zijn, u moet ervoor zorgen dat u erachter komt.


Hiring Open Source Developers - Huren voor Invloed

Het is heel gebruikelijk dat bedrijven een open source ontwikkelaar inhuren juist vanwege haar bestaande positie in een open source project. Ze is misschien de oprichter of leider van het project, of heeft misschien gewoon toegang tot commitment[63], maar hoe dan ook, haar vermogen om dingen voor elkaar te krijgen in de upstream community maakt deel uit van haar waarde als toekomstige werknemer; vaak is het net zo belangrijk als ruwe technische vaardigheid.


Zoals opgemerkt in de paragraaf “The Economics of Open Source”, is er niets mis met koopinvloed op deze manier, zolang de werkgever maar begrijpt dat de nieuwe werknemer een dubbele loyaliteit zal hebben. Het is ongepast om de werknemer te vragen om maatregelen te nemen die haar reputatie in het project zouden schaden. De manager van de medewerker moet hier gevoelig voor zijn, en de medewerker laten weten dat de deur openstaat voor discussie en terugdringing als ze ooit het gevoel heeft dat ze in een dergelijke situatie terechtkomt (vandaar het belang van managers die open source begrijpen, zoals beschreven in de sectie met de naam  “The Key Role of Middle Management/De Sleutelrol van het Middenmanagement”). Het is prima voor de werknemer om de technische belangen van het bedrijf in het project te behartigen, en dit openlijk te doen, zolang de voorstellen verenigbaar zijn met de algemene doelstellingen van het project en het bedrijf middelen ter beschikking stelt om die voorstellen te ondersteunen op een manier die duurzaam is voor het project.

Onthoud dat invloed in een upstream project meestal niet overdraagbaar is op een andere werknemer. Positie en invloed reizen met de persoon, niet met de werkgever. Hierop zijn af en toe uitzonderingen, bijvoorbeeld in door bedrijven aangestuurde projecten waarbij de machtsverhoudingen tussen concurrenten bijzonder belangrijk zijn, of in normalisatie-instellingen (standards bodies) met een formeel vertegenwoordigingsbeleid (formal representation bodies). In deze gevallen, kan een zetel van het bestuurscommissie (a governance committee seat) worden gereserveerd voor een bepaald bedrijf en mag het bedrijf aangeven wie op die zetel zit. Maar zelfs dan, is informele invloed (informal influence) vaak van belang, en zijn individuen in de praktijk misschien niet echt uitwisselbaar.

Dit maakt de aanbevelingen in de paragraaf “Hire for the Long Term/Huren voor de Lange Termijn” des te belangrijker. Wanneer een werknemer een invloedrijke positie bekleedt in een open source project dat strategisch belangrijk is voor uw bedrijf, heeft die werknemer een vrij goede onderhandelingspositie.

Aangezien dat soort werknemer waarschijnlijk voor de lange termijn bij u zal zijn, kunt u er uw voordeel mee doen door haar hulp in te schakelen bij open source-projecten, door haar te helpen anderen te betrekken (on board) in open source projecten. Nithya Ruff, directeur Open Source Strategy bij Western Digital, vertelde me dat toen haar bedrijf een ander bedrijf overnam dat in het verleden aan bepaalde strategisch belangrijke (voor de overnemende partij) open source projecten werkte, het engineering team dat bij de overname kwam een sterke invloed binnen het nieuw samengevoegde bedrijf. De ontwikkelaars hadden een goede reputatie in de upstream projecten, en het nieuwe management zorgde er niet alleen voor dat ze in die projecten konden blijven werken, maar bracht ze in een bedrijfsbrede open source werkgroep om andere ingenieurs te helpen ook betrokken te raken bij upstream onderhoud.


[62] Brian Fitzpatrick has written about the usefulness of having an open source résumé in two articles, The Virtual Referral (http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/07/14/osdevelopers.html) and The Virtual Internship (http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/08/01/opensourcedevelopers.html).

[63] See the section called “Committers”.Hiring Open Source Developers

Terug
Open Source en de Organisatie

Open Source Software Produceren

Next
Evaluatie van Open Source Projecten • Bron

  Hiring Open Source Developers Chapter 5. Participating as a Business, Non-Profit, or Government Agency Producing Open Source Software How to Run a Successful Free Software Project » https://producingoss.com/en/hiring.html · 
 • What links here

  paginatitel » https://producingoss.com/en/open-source-and-the-organization.html · 

  paginatitel » https://producingoss.com/en/evaluating-oss-projects.html · 

  paginatitel » https://producingoss.com/en/money.html · 

  paginatitel » https://producingoss.com/en/index.html · 

  paginatitel » url · 

  paginatitel » url · 

  paginatitel » url · 

  paginatitel » url · 

  paginatitel » url · 

  paginatitel » url · 

  Licences (Common Content) - FOSsil Bank
   » http://fossilbank.wikidot.com/category:licences · 

  Priscilla Harmanus: How I discovered Free Software and met RMS » http://geluksblog.nl/priscilla/nieuws/priscilla-harmanus-how-i-discovered-free-software-and-met-rms-video/ · 

  paginatitel » url · 

  paginatitel » url · 

Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact


Hiring Open Source Developers

Chapter 5. Participating as a Business, Non-Profit, or Government Agency


 
Map
Info