`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/29 · BEWERKT EN VERTAALD DOOR PRISCILLA F. HARMANUS 🇳🇱

Open Source Software Produceren

Hoe U Succesvol een Vrij Software Project Uitvoert

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/digitale-overheid/ ✏️WIKI

Producing Open Source Software » How to Run a Successful Free Software Project » Karl Fogel » Copyright © 2005-2019 Karl Fogel, under the CreativeCommons Attribution-ShareAlike (4.0) license. » Version: 2.3198 » Home site: https://producingoss.com/ 

Voorwoord


Waarom dit boek schrijven?
Wie zou dit boek moeten lezen?
Bronnen
Erkenningen

Voor de eerste editie (2005)
Voor de tweede editie (2017)

Disclaimer


1. Inleiding ✏️WIKI

      Geschiedenis ✏️WIKI

         De Opkomst van Propriëtaire Software en Vrije Software ✏️WIKI

            Bewust Verzet ✏️WIKI
            Onopzettelijk Verzet ✏️WIKI

        "Free" Versus "Open Source" ✏️WIKI

     De Situatie Vandaag ✏️WIKI

2. Aan De Slag
Beginnend met wat je hebt
Kies een goede naam
Bezit de naam in de belangrijke naamruimten
Zorg voor een duidelijke missie
Geef aan dat het project vrij is
Lijst met functies en vereisten
Ontwikkelingsstatus
Ontwikkelingsstatus moet altijd de realiteit weerspiegelen
Downloads
Versiebeheer en toegang tot bugtracker
Communicatiekanalen
Richtlijnen voor ontwikkelaars
Documentatie
Beschikbaarheid van documentatie
Documentatie voor ontwikkelaars
Demo's, screenshots, video's en voorbeelduitvoer
Hosting
Een licentie kiezen en deze toepassen
De "Do Anything" -licenties
De GPL
Hoe u een licentie op uw software kunt toepassen
De toon zetten
Vermijd privégesprekken
Nip Brutaliteit in de kiem
Gedragscodes
Oefen opvallende codereview
Case study
Wees open vanaf de eerste dag
Wachten creëert gewoon een belichtingsgebeurtenis
Een voorheen gesloten project openen
Aankondiging

3. Technische infrastructuur
Wat een project nodig heeft
Website
Ingeblikte hosting
Een ingeblikte hostingsite kiezen
Hosting op volledig open source-infrastructuur
Anonimiteit en betrokkenheid
Mailinglijsten / berichtenforums
De juiste software voor forumbeheer kiezen
Spampreventie
Identificatie en koptekstbeheer
The Great Reply-to Debate
Archiveren
Mailinglijst / berichtforumsoftware
Versiebeheer
Versiecontrole Woordenschat
Een versiebeheersysteem kiezen
Het versiebeheersysteem gebruiken
Versie Alles
Doorzoekbaarheid
Gebruik takken om bottlenecks te voorkomen
Singulariteit van informatie
Autorisatie
Bijdragen ontvangen en herzien
Pull-verzoeken
Meldingen vastleggen / e-mails vastleggen
Bug Tracker
Interactie met e-mail
De Bug Tracker vooraf filteren
IRC / realtime chatsystemen
IRC-bots
Meldingen vastleggen in IRC
IRC archiveren
Wiki's
Wiki's en spam
Een wiki kiezen
Vraag en antwoord-forums
Vertaalinfrastructuur
Sociale netwerkdiensten

4. Sociale en politieke infrastructuur
Vorkbaarheid
Welwillende dictators
Wie kan een goede welwillende dictator zijn?
Op consensus gebaseerde democratie
Versiebeheer betekent dat u kunt ontspannen
Als er geen consensus kan worden bereikt, stem dan
Wanneer te stemmen
Wie stemt?
Niet alle beheerders zijn codeerders
Nieuwe beheerders toevoegen
Opiniepeilingen versus stemmen
Vetoes
Alles opschrijven
Lid worden van of een non-profitorganisatie creëren

5. Deelnemen als een Bedrijf, Non-Profit of Overheidsinstelling
De Economie van Open Source
Soorten zakelijke betrokkenheid
Overheden en open source
Open source zijn vanaf de eerste dag is vooral belangrijk voor overheidsprojecten
Huur voor de lange termijn
Case study
Verschijnen er zo veel, niet als één
Wees open over uw motivaties
Met geld kun je geen liefde kopen
Contracteren
Beoordeling en acceptatie van wijzigingen
Case Study: het CVS-wachtwoordauthenticatieprotocol
Update uw RFI, RFP en contracttaal
Open Source IV&V
Verras uw advocaten niet
Financiering van niet-programmeeractiviteiten
Kwaliteitsborging (d.w.z. professionele tests)
Juridisch advies en bescherming
Documentatie en bruikbaarheid
Financiering van gebruikerservaring (UX) werk
Hosting / bandbreedte aanbieden
Bieden van Build Farms en Development Servers
Beveiligingsaudits uitvoeren
Sponsoring van conferenties, hackathons en andere ontwikkelaarsbijeenkomsten
Marketing
Open source en vrijheid van leveranciersvergrendeling
Onthoud dat u in de gaten wordt gehouden
Casestudy: je kunt het niet vervalsen, dus probeer het niet
Bash de inspanningen van concurrerende leveranciers niet
'Commercieel' versus 'eigendom'
Open source en de organisatie
Verdrijf mythen binnen uw organisatie
Bevorder pools van expertise op meerdere plaatsen
Breng vroeg contact tot stand met relevante gemeenschappen
Laat publiciteitsevenementen de projectplanning niet sturen
De sleutelrol van Middle Management
InnerSourcing
Open Source Ontwikkelaars Inhuren
Huren voor invloed
Evaluatie van open source-projecten
Crowdfunding en premies

6. Communicatie
Geschreven cultuur
Je bent wat je schrijft
Structuur en opmaak
Inhoud
Toon
Grofheid erkennen
Gezicht
Veelvoorkomende valkuilen vermijden
Post niet zonder een doel
Productieve versus onproductieve discussies
Hoe kleiner het onderwerp, hoe langer het debat
Vermijd heilige oorlogen
Het "Noisy Minority" -effect
Bash concurrerende open source-producten niet
Moeilijke mensen
Omgaan met moeilijke mensen
Case study
Omgaan met groei
Opvallend gebruik van archieven
Behandel alle bronnen als archieven
Codificatie van traditie
Kies het juiste forum
Kruisverbinding tussen fora
Publiciteit
Aankondiging van releases en andere belangrijke evenementen
Aankondiging van beveiligingsproblemen
Ontvang het rapport
Ontwikkel de oplossing rustig
CVE-nummers
Common Kwetsbaarheidsscoresysteem (CVSS) -scores
Voormelding
Distribueer de fix openbaar

7. Verpakking, uitgave en dagelijkse ontwikkeling
Nummering van de release
Componenten met releasenummers
Semantische versiebeheer
De even / oneven strategie
Laat takken vrij
Mechanica van Release Branches
Een release stabiliseren
Dictatuur door Release Owner
Stemmen over wijzigingen
Beheer van Collaborative Release Stabilization
Release Manager
Verpakking
Formaat
Naam en lay-out
Hoofdlettergebruik of niet
Vooruitgaven
Compilatie en installatie
Binaire pakketten
Testen en vrijgeven
Kandidaat-releases
Aankondiging van releases
Meerdere releaselijnen onderhouden
Beveiligingsreleases
Releases en dagelijkse ontwikkeling
Planning van releases

8. Beheer van deelnemers
Gemeenschap en motivatie
Delegatie
Maak duidelijk onderscheid tussen onderzoek en toewijzing
Follow-up nadat u hebt gedelegeerd
Merk op waar mensen in geïnteresseerd zijn
Lof en kritiek
Territorialiteit voorkomen
De automatiseringsratio
Geautomatiseerd testen
Behandel elke gebruiker als een potentiële deelnemer
Persoonlijk vergaderen (conferenties, hackfests, Code-a-Thons, codesprints, retraites)
Deel zowel beheertaken als technische taken
'Manager' betekent niet 'eigenaar'
Patch Manager (of Pull Request Manager)
Vertaalmanager
Documentatiebeheerder
Probleembeheerder
Overgangen
Committers
Committers versus onderhouders
Committers kiezen
Commit Access intrekken
Gedeeltelijke vastleggingstoegang
Slapende Committers
Vermijd mysterie
Credit
Vorken
"Development Forks" versus "Hard Forks"
Uitzoeken of u de vork bent
Omgaan met een vork
Een vork initiëren

9. Juridische Zaken: Licenties, Auteursrechten (Copyrights), Handelsmerken (Trademarks) en Patenten
Terminologie
Aspecten van licenties
De GPL en licentiecompatibiliteit
Een licentie kiezen
De GNU General Public License
De optie "of een latere versie": toekomstbestendigheid van de GPL
De GNU Affero GPL: een versie van de GNU GPL voor server-side code
De houder van het auteursrecht is bijzonder, zelfs bij auteursplichtlicenties
Is de GPL vrij of niet vrij?
Overeenkomsten met bijdragers
Niks doen
Licentieovereenkomsten voor bijdragers
Developer Certificates of Origin (DCO): een eenvoudigere stijl van CLA
Proprietary Relicensing
Problemen met gepatenteerde relicensing
Handelsmerken
Case study: Mozilla Firefox, het Debian Project en Iceweasel
Case study: het GNOME-logo en de Fish Pedicure Shop
Octrooien
Verdere bronnen
A. Auteursrecht
Naamsvermelding-Gelijk delen 4.0 Internationaal
Gebruikmaken van openbare Creative Commons-licenties
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License
Sectie 1 - Definities.
Afdeling 2 - Toepassingsgebied.
Sectie 3 - Licentievoorwaarden.
Sectie 4 - Sui Generis Database Rechten.
Sectie 5 - Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid.
Sectie 6 - Duur en beëindiging.
Sectie 7 - Overige voorwaarden.
Deel 8 - Interpretatie.
Toewijding


Dit boek is opgedragen aan twee dierbare vrienden zonder wie het niet mogelijk zou zijn geweest: Karen Underhill en Jim Blandy.InhoudsopgaveKarl Fogel
Copyright © 2005-2019 Karl Fogel, under the CreativeCommons Attribution-ShareAlike (4.0) license.


Version: 2.3198


Home site: https://producingoss.com/ 

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

  
Map
Info