`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/12

EXCLUSIVE INTERVIEW
GNU GPL Creator Richard Stallman on the Meaning of ‘Free’

LinuxInsider Linux News & Information From Around the World

By Katherine Noyes  |  2007/10/15

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het engels (bron linuxinsider.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus

EXCLUSIEVE INTERVIEW

GNU GPL Maker Richard Stallman over de betekenis van ‘Vrij’

LinuxInsider Linux Nieuws & Informatie Van Over de hele Wereld

“Vrije software / Free software” is een term die vaak door elkaar wordt gebruikt met “open source,” en vaak wordt opgevat als software die kosteloos wordt verkregen. Echter, het idee van vrije software gaat niet over openheid, noch over prijs; het is een kwestie van vrijheid (free as in freedom), en de implicaties ervan strekken zich uit tot de politieke, filosofische en ethische gebieden.

Dat stelt Richard Stallman, oprichter (founder) van de Free Software Movement, auteur van de GNU General Public License (GNU GPL), en aanvankelijke ontwikkelaar (initial developer) van het GNU besturingssysteem (GNU operating system) dat de basis vormt van het huidige GNU/Linux systeem.

LinuxInsider sprak onlangs met de 54-jarige Stallman — ook wel simpelweg bekend als “rms” — over vrije software, de GPL, het Microsoft effect, en wat het allemaal betekent voor gebruikers (users).


LinuxInsider: Wat is vrije software en waarom is het belangrijk?

Richard Stallman:

“Vrije software / Free software” betekent software die de vrijheid van de gebruiker respecteert. Om het woord “vrij” in “vrije software” te begrijpen, denk aan “free speech (vrije meningsuiting),” niet aan “free beer (gratis bier).” Meer specifiek zijn er vier essentiële vrijheden die elke softwaregebruiker (software users) zou moeten hebben, en deze vrijheden (freedoms) vormen ook de definitie van “free software (vrije software)”:

  1. 0. de vrijheid om het programma te draaien zoals u dat wilt; 
  2. 1. de vrijheid om de broncode (source code) te bestuderen en deze vervolgens te wijzigen zodat het programma doet wat je wilt; 
  3. 2. de vrijheid om uw naaste te helpen — dat wil zeggen, kopieën aan anderen te verspreiden — wanneer u dat wilt; en 
  4. 3. de vrijheid om bij te dragen aan uw gemeenschap/community — dat wil zeggen, de vrijheid om kopieën van uw gewijzigde versies te verspreiden/distribueren — wanneer u maar wilt.


Met deze vier vrijheden, bent u vrij om uw computergebruik te controleren; zonder hen, bepaalt de ontwikkelaar/developer van het programma wat u doet (the program’s developer controls what you do). Met deze vier vrijheden, zijn u en uw community vrij om samen te werken; zonder hen, houdt de ontwikkelaar/developer de gebruikers (users) verdeeld en hulpeloos.

Een vrij programma ontwikkelt zich democratisch onder controle van zijn gebruikers. Een propriëtair — niet-vrij — programma ontwikkelt (develops) zich onder de dictatoriale controle van de ontwikkelaar (developer), dus de enige manier om vrij te zijn, is door ermee te stoppen het te gebruiken.

Het doel (the aim) van de Free Software Movement, die ik in 1983 heb opgericht, is om te ontsnappen aan niet-vrije software. Ook, jij, kunt ontsnappen naar vrijheid.


LinuxInsider: Wat is het GNU besturingssysteem?

Stallman:

Om ons doel om te ontsnappen aan niet-vrije software te realiseren en te implementeren, hadden we een plek nodig om naartoe te ontsnappen. In concrete termen, hadden we een vrij softwarebesturingssysteem nodig (A free software operating system), zodat we computers konden laten draaien zonder elk niet-vrije software. Dus, in 1983, kondigde ik het plan aan om een ​​Unix-achtig (Unix-like) besturingssysteem / OS genaamd  “GNU” — voor “GNU’s Not Unix.”

In de jaren ’70s, werd propriëtaire — niet-vrije — software het gebruikelijke geval, maar in 1983 was er daar nog steeds wat vrije software, zoals de text formatter TeX. Er waren vrije software licenties waaronder die programma's werden uitgebracht (gereleased). Er waren ook gevallen (instances) waarin een programma oorspronkelijk vrij was, maar de gewijzigde versie (modified version) die echt bruikbaar (usable) was, was onvrij gemaakt door iemand die het uitbreidde (extended) en herverdeelde (redistributed it).

Als dat zou gebeuren met het GNU systeem, zou het het hele doel verslaan. Dus bedacht ik een manier om een ​​vrije softwarelicentie te ontwerpen om ervoor te zorgen dat alle versies van GNU programma's — zelfs gewijzigde of uitgebreide versies — elke gebruiker vrijheid zouden geven. Deze techniek wordt “copyleft.” genoemd. Kort gezegd, staat er dat alle distributies van elke versie van het programma de vier vrijheden moeten respecteren.

Ik experimenteerde met copyleft licenties in de jaren ’80s door GNU pakketten eronder vrij te geven. Ik heb in de jaren '80 geëxperimenteerd met copyleft-licenties door GNU-pakketten eronder vrij te geven. In 1989, bracht ik de eerste versie van de GNU General Public License uit, die zo was ontworpen (designed) dat elke ontwikkelaar / developer gemakkelijk een programma onder die licentie kon uitbrengen. In 1992, was GNU grotendeels compleet, maar er ontbrak een kernel. In dat jaar, maakte de heer [Linus] Torvalds de kernel Linux vrije software (free as in freedom) door deze vrij te geven onder de GNU GPL. De combinatie van GNU en Linux, het GNU/Linux-besturingssysteem (GNU/Linux operating system), was het eerste beschikbare vrije besturingssysteem voor moderne computers.


LinuxInsider: In een notendop (nutshell), wat is het doel van de GNU GPLv3?

Stallman:

Het doel van het vrijgeven (releasing) van code onder de GNU General Public License is het verdedigen (to defend) van de essentiële vrijheden voor alle gebruikers (users) van alle versies van de code. Dat was het doel van GPL versie 1, en dat is het doel van GPL versie 3. De wijzigingen (changes) zitten in de details — zie mijn artikel, “Why Upgrade to GPLv3/Waarom upgraden naar GPLv3” voor een uitleg (explanation) van die wijzigingen.


LinuxInsider: Welke rol speelde Microsoft bij het creëren van deze belangrijke licentie?

Stallman:

De onbedoelde rol van Microsoft (Microsoft’s inadvertent role) was het demonstreren van een soort bedreiging/threat waartegen we GPLv3 moesten ontwerpen (dat we GPLv3 moesten ontwerpen om ons tegen te verdedigen), door een deal te sluiten met Novell.

Veel computergebruikers (computer users) hebben de neiging Microsoft gelijk te stellen met kwaad (evil), maar dat is een vergissing (mistake). Ja, Microsoft ontwikkelt (develops) niet-vrije software, en ja, dat is slecht/evil, maar Microsoft is slechts een van de vele bedrijven die dit doen, en het maakt niet uit wie het doet. Harp op Microsoft leidt er vaak toe dat mensen de rest negeren. Er zijn veel bedrijven die op zoek zijn naar een kans om vrije software eigen te maken (companies that are looking for a chance to make free software proprietary). De taak van de GNU GPL (The GNU GPL’s job) is om uw vrijheid te verdedigen als gebruiker (user), ongeacht wie deze probeert weg te nemen.


LinuxInsider: Wat is volgens u het effect van de bewering van Microsoft (Microsoft’s assertion) in juli dat het is vrijgesteld (exempt) van de GPL?

Stallman:

Helemaal geen. Microsoft kan zichzelf niet vrijstellen van de programma's licentie vereisten door fiat. Het kan zichzelf ook niet vrijstellen van de vereisten van zijn deal met Novell. Bij die deal is Microsoft betrokken bij de distributie van Novell’s versie van het GNU/Linux-systeem, en wanneer software onder GPL versie 3 erin is opgenomen, is Microsoft onderworpen aan de vereisten (requirements) ervan.


LinuxInsider: Wat moet er volgens jou gebeuren om dit conflict op te lossen?

Stallman:

Het punt van de GPLv3 voorwaarden (GPLv3 conditions) die van toepassing zijn op de Novell/Microsoft deal is om de rest van de gemeenschap of community te verdedigen tegen de patentbedreigingen van Microsoft (Microsoft’s patent threats). Als deze omstandigheden (conditions) hun werk doen, zal het resultaat zijn dat Microsoft nooit verder gaat dan bedreigingen, en dat de community (gemeenschap) safe/veilig is. Natuurlijk, programma's die niet onder GPLv3 zijn gelicentieerd, worden niet op deze manier beschermd. Als Linux bijvoorbeeld alleen onder GPLv2 only blijft, bijvoorbeeld, dekt deze bescherming Linux niet, zelfs als het van toepassing is op andere delen van het GNU/Linux systeem.


LinuxInsider: Ik weet dat er een aantal onderscheidingen gemaakt zijn tussen GNU/Linux, open source en free software. Kunt u ze verduidelijken?

Stallman:

Vrije software (free as in freedom) omvat alle programma's die u de vier vrijheden geven, maar GNU/Linux is een specifiek besturingssysteem (OS) waarvan vele varianten bestaan. Het is mogelijk, hoewel misleidend, dat een vrij programma alleen op Windows draait, maar dat programma kan geen deel uitmaken van GNU/Linux. GNU/Linux is niet het enige vrije besturingssysteem; er is ook BSD.

Tijdens en in de jaren ’90s, werd het GNU/Linux systeem populair onder nerds (geeks), van wie velen gefascineerd waren door technologie en er de voorkeur aan gaven de kwesties (issues) niet in politieke termen te zien. Ze prezen het systeem om zijn kracht (power), flexibiliteit, betrouwbaarheid (reliability), efficiëntie, en het ontbreken van licentiekosten (license fees). Ze waardeerden (appreciated) de gevolgen (the consequences) van vrijheid (free as in freedom), maar vatten het in politieke termen niet op als vrijheid. Halverwege de jaren negentig, was de gemeenschap/community verdeeld tussen degenen die vrijheid bepleitten (those who advocated freedom) en degenen die alleen de praktische gevolgen ervan inzagen (those who appreciated only its practical consequences).

In 1998, adopteerde de laatste groep de term “open source” in plaats van “vrij software / free software.” Samen met deze term, hebben ze een manier aangenomen om het onderwerp aan te pakken die gericht is op gezamenlijke ontwikkeling en die geen kwesties van goed en kwaad aan de orde stelt. Het bedrijfsleven, hielp natuurlijk graag bij het begraven van die kwesties. Sinds 1999, weigert de Amerikaanse pers (the U.S. press) gewoonlijk om de term “free software” of de ethische kwesties waarnaar deze verwijst, te noemen.

Het werk van open source supporters aan ontwikkelmodellen (development models) is nuttig, en als je gaat deelnemen aan een softwareproject, doe je er goed aan om ervan te leren. Maar de studie van ontwikkelingsmodellen (development models) is geen vervanging (substitute) voor de verdediging (for the defense) van vrijheid en democratie, en die vervanging (substitution) is waar open source voor staat. Daarom, heb ik besloten om niet deel te nemen aan evenementen of activiteiten die primair gericht zijn op open source. Mijn tijd is schaars, en ik wil die gebruiken om vrijheid en democratie te bevorderen.


LinuxInsider: Een groot deel van de gemeenschap/community heeft het onderling verwisselbare gebruik van die termen omarmd - free software/Linux/open source. Wat denk je dat er nodig is om deze wijdverbreide praktijk te veranderen, en wat zijn de voordelen?

Stallman:

Linux is slechts een onderdeel (een component) van het GNU/Linux systeem, dat op zijn beurt, slechts een deel is, van de wereld van vrije software. Je hebt geen kans om iets over de Vrije Wereld (Free World) te begrijpen of uit te leggen als je dat onderscheid (distinctions) niet recht (straight) houdt.

Wat we bereiken (achieve) door onderscheid te maken tussen vrije software en open source (tussen free software van open source), is aandacht vragen (to call retention) voor kwesties van vrijheid.

Om blijvende vrijheid tot stand te brengen, moeten we mensen leren die te waarderen en te eisen. Het leven biedt regelmatig kansen om je vrijheid te verliezen, en er staan ​​altijd schurkenpolitici (scoundrel politicians) klaar om het van je af te nemen om je te “beschermen” (in order to “protect” you) tegen het gevaar (danger) van de dag — momenteel “terroristen.” De frequente herinneringen (reminders) om ervoor te waken (to be on guard against it), leiden ertoe dat mensen de omvang van het gevaar overdrijven (exaggerate the magnitude of the danger) en andere gevaren negeren (and neglect other dangers), zoals het verliezen van uw vrijheid (losing your freedom).

Om deze verleidelijke kansen te weerstaan ​​om onze vrijheid te verkopen (sell our freedom), hebben we een wilskracht nodig (firmness of will) — maar nog fundamenteler: we moeten weten wat vrijheid betekent. Dat is wat de Free Software Movement uitlegt. Als we dit werk voldoende doen, kan het resultaat zijn dat we vrijheid winnen en behouden.
Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. HarmanusHome » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info