`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/24 · Bijgewerkt door Priscilla F. Harmanus 🇳🇱

Redenen Waarvan Ik Denk Dat De Gemeenschap de Oracle-Sun Deal Zouden Moeten Ondersteunen

Where you want to know more but don't know where to look. ✏️ WIKI

Where you want to know more but don't know where to look.

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/groklaw/ ✏️ WIKI

Deze webpagina is vertaald vanuit het Engels (bron groklaw.net) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


Monty Widenius 🇳🇱 heeft een persbericht geplaatst (posted a press release), waarin hij Oracle aanspoort (urging) MySQL te verkopen (to sell) aan een derde partij (a third party), en er is een link naar het materiaal dat hij en Florian Mueller, die met hem samenwerkt, hebben verstrekt aan de Europese Commissie (the European Commission) 🇪🇺, die het lijkt te hebben beïnvloed om goedkeuring uit te stellen. Ik heb alles gelezen wat ik over dit onderwerp kan vinden, en ik zou je willen vertellen waarom ik denk dat de gemeenschap (the community) de Oracle deal zou moeten steunen (should support). De belangrijkste reden is dat tegenstanders (opponents) de GPL vernielen (trashing the GPL) en het een bron (a source) van "infectie (infection)" noemen in hun FUD indiening (FUD submission) bij de Europese Commissie (EC) 🇪🇺 .

Vanaf de laatste pagina:


Het "copyleft/infectie (the copyleft/infection)" principe van de GPL licentie vormt een bijzonder obstakel, niet alleen voor het genereren van inkomsten (revenue generation) door de fork verkoper (fork vendor), maar ook voor de algemene acceptatie (the overall adoption) en marktpenetratie (market penetration) van MySQL, MySQL forks en MySQL storage engines (opslag engines).


Nou, dat is van de versie 1.1, gedateerd 11 oktober, die ze hebben gepost vandaag
(published today). Maar dat is niet de enige onderwerping (submission) die ze hebben gemaakt. Ze stelden (they suggested) de Europese Commissie 
🇪🇺 voor in een vragenlijst (a questionnaire) die werd ingediend (submitted) voor een deadline van 13 augustus om de licentie op MySQL te veranderen in de Apache licentie. Het werd gestuurd naar mij, samen met anderen in de pers (press), om ons te informeren (to educate) over de kwestie (issue). Inderdaad, ik vond het erg leerzaam (educational). Zelfs in de inzending (in the submission) die openbaar (public) gemaakt is vandaag, zul je merken op pagina 21 dat ze de BSD en de Apache licenties vermelden, na het weggooien van de GPL (after trashing the GPL):


Onder dergelijke open source licenties zoals de Berkeley Software Distribution (BSD) licentie en de Apache licentie, zijn gepatenteerde derivaten legaal (proprietary derivatives are legal). De enige verplichting (the only obligation) is wellicht (might be) toerekening (attribution).


Daarentegen, stellen ze op pagina 20, dat de GPL "effectively prevents this from being a commercial opportunity". Dus de bottom line voor mij is dit: sommige mensen (some folks) willen geld verdienen met (from) MySQL, zowel door eigendomsveranderingen (proprietary changes) aan toe te staan of door het te doden (by killing it off). Ik hoop oprecht dat de Europese Commissie 🇪🇺 wat dieper kijkt dan de argumenten van deze inzending (than this submission's arguments). En ik hoop dat ze merken that there is a Microsoft shadow in this picture. Laat me nu proberen je meer inzicht te geven door je de rest te vertellen van wat ik heb geleerd.

In de brief van Richard Stallman (In Richard Stallman's letter), die zeer nauw aansluit (which mirrors closely) bij de argumenten in de inzending van augustus, waardoor ik vermoed dat hij er ook een kopie van heeft ontvangen, staat het volgende:


Van veel andere FLOSS softwareprojecten (FLOSS software projects) wordt verwacht (expected) dat ze naar GPLv3 gaan (to move to GPLv3), vaak automatisch vanwege het algemeen gebruik (common use) van de clausule "elke latere versie" (the "any later version" clausule). Omdat de huidige MySQL licentie die clausule mist, blijft het alleen GPLv2 en zal het niet mogelijk zijn om de code te combineren met de code van veel GPLv3-gedekte projecten (GPLv3-covered projects) in de toekomst. Gezien het feit dat het splitsen (forking) van de MySQL code base in het bijzonder afhankelijk zal zijn van bijdragen van de FLOSS gemeenschap (on FLOSS community contributions) - meer dan van in-bedrijf ontwikkeling (on in-company development) - zal het ontbreken van een meer flexibele licentie voor MySQL aanzienlijke belemmeringen (barriers) vormen voor een nieuw gevorkt (forked) ontwikkelingspad (development path) voor MySQL.


How about GPLv3, if you want to start tinkering with the license?


"Een meer flexibele licentie"? Zoals? (Like what?) Hoe zit het met GPLv3, als u wilt gaan sleutelen aan de licentie? En op welke rechtsgrond (on what legal basis) zou iemand de bevoegdheid hebben (the authority) om de licentie te wijzigen, behalve (other than) de houder van het auteursrecht (the copyright holder)? Suggereert u serieus dat een regelgevende instantie (a regulatory body) de licentie beslist in plaats van de eigenaar (owner) van het copyright (the copyright owner)? Wat een roekeloos idee.

Nou, laten we eens kijken naar de materialen van Monty Says. Uit het persbericht (from the press release):


Michael 'Monty' Widenius 🇳🇱, de maker (creator) van de open source database MySQL en oprichter (founder) van het gelijknamige bedrijf (the namesake company) dat later werd overgenomen (acquired) door Sun, suggereerde vandaag dat Oracle de antitrust bezwaren (antitrust concerns) over de overname van $ 7,4 miljard van Sun zou moeten oplossen door zich ertoe te verbinden (by committing) MySQL te verkopen aan een geschikte (suitable) derde partij (third party). De voorgenomen overname (proposed takeover) is nog niet afgerond (consummated) omdat er diepgaand onderzoek naar wordt gedaan (investigated in depth) door de Europese Commissie 🇪🇺 en door (as well) mededingingsautoriteiten (competition authorities) in verschillende (several) andere jurisdicties (other jurisdictions).

Widenius 🇳🇱, die dit persbericht (press release) postte/plaatste op zijn blog, is van mening en gelooft dat de antitrustregelgever van de EU (the EU's antitrust regulator) "volkomen terecht bezorgd is (absolutely right to be concerned)" en riep Oracle op "constructief te zijn en zich ertoe te verbinden MySQL aan een geschikte (suitable) derde partij (third party) te verkopen, waardoor een onmiddellijke oplossing mogelijk is in plaats van letting Sun suffer much longer (in plaats van Sun langer te laten lijden)."...

Om het werk te ondersteunen (in order to support) van de toezichthouders (the regulators' work) aan de zaak (on the case), werkt het nieuwe bedrijf van Widenius (Widenius' new company) 🇳🇱, Monty Program Ab, nauw samen met Florian Mueller, een MySQL en expert in EU zaken (EU affairs expert).... 🇪🇺

In augustus, schreef Mueller een position paper dat Monty Program verstrekte aan de EC 🇪🇺, samen (along) met verschillende (several) andere inzendingen (other submissions). De nieuwste versie (latest version) van het document was vandaag gepubliceerd op het Internet.


Er moet, echter, op worden gewezen dat ook op Monty's blog zijn acceptatie van de rol als adviseur van Microsoft's nieuwe Codeplex Foundation staat en op zijn blog vertelt hij waarom hij denkt dat het goed is. Microsoft is tegen (opposes) de Oracle-Sun deal, zou ik kunnen toevoegen. Zijn redenen zijn onder meer:


  • Microsoft draagt (is already contributing) al heel wat Open Source code bij aan veel projecten, waaronder de Linux kernel.
  • Een groot openbaar bedrijf zijn (Being a big public company) met veel advocaten (lawyers) zorgt (creates) voor veel bureaucratie en het wordt erg moeilijk (hard) voor een ontwikkelaar (developer) in het bedrijf (company) om deel te nemen (to participate) aan een Open Source project vanwege de vele  verschillende (many different) bijdragers overeenkomsten (contributor agreements) / licenties (licenses) / projectbeleid (project policies) die worden afgesloten (that exits). (Ik kan me hier gemakkelijk in herkennen nadat ik heb gezien hoe moeilijk (how hard) het was om iets uit te brengen (to do release something) zoiets als Open Source, zelfs bij Sun).Ik vermoed dat veel andere softwarebedrijven (many other software companies) soortgelijke problemen (similar issues) hebben.

Persoonlijk, geloof ik dat om het bovenstaande op te lossen Microsoft de CodePlex Foundation heeft opgericht. Door een enkele (single) onafhankelijke (independent) entiteit (entity) te hebben, geverifieerd en goedgekeurd (approved) door de Microsoft advocaten (Microsoft Lawyers), waaraan code kan worden gedoneerd, wordt het hele proces van betrokkenheid (of being involved) bij Open Source projecten zoveel gemakkelijker (easier) voor Microsoft ontwikkelaars (Microsoft developers). Met CodePlex kunnen Microsoft ontwikkelaars/developers gemakkelijker deelnemen (participate) aan Open Source projecten, zonder veel administratieve rompslomp (red tape). Er zijn veel ontwikkelaars (developers) bij Microsoft die erg pro Open Source zijn, en die zouden graag meer willen meedoen dan ze nu kunnen/dan nu mogelijk is. Merk op dat aangezien CodePlex alle relevante Open Source licenties (support)/ondersteunt, niets de bijdragen (contributions) aan CodePlex verhindert om zijn weg van daaruit te vinden naar projecten elders (elsewhere) in het FOSS ecosysteem.

Maar waarom zou men erop vertrouwen dat Microsoft goede bedoelingen heeft met de CodePlex Foundation? Ik geloof gewoon dat het in het directe belang van Microsoft is dat de CodePlex stichtingen (CodePlex foundations) een succes worden. Natuurlijk, we weten allemaal dat Microsoft er in de eerste plaats voor gaat zorgen dat de Open Source projecten waaraan ze deelnemen (in which they participate) beter zullen draaien (will run better) op Windows en met Microsoft producten. Maar dit verandert niets aan het feit dat dit nog steeds een geweldig ding is voor Open Source software.

Natuurlijk, mensen zullen zich zorgen blijven maken over de bedoelingen van Microsoft en misschien is dat begrijpelijk. In mijn ervaring (experience), lijkt Microsoft als een groot bedrijf een "verdeeld bedrijf" te zijn, waarbij sommige segmenten Open Source lijken te begrijpen en te omarmen (embrace Open Source), en andere die handelen (acting) tegen deze inzichten (understandings). (In feite, is dit iets anders waar ik me in kan herkennen uit mijn persoonlijke geschiedenis.) Maar nu hebben we de kans (an opportunity) om Microsoft op hun best te zien wat betreft (as regards) Open Source en Vrije Software (Open Source en Free Software), en ze zelfs te helpen (helping out) bij de inspanning (effort). Dit is, inderdaad, een ongebruikelijke (unusual) kans (opportunity).

Het is duidelijk dat ontwikkelaars (developers) en gebruikers (users) van software, of het nu Open Source of propriëtaire is, profiteren (benefit) van de welwillendheid van Microsoft (Microsoft's benevolence) en begrip (understanding) ten aanzien van (towards) het Open Source ecosysteem.
Redenen waarvan ik denk dat de gemeenschap de Oracle-Sun-deal moet ondersteunen - Bijgewerkt 3XsDit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact


 
Map
Info