`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/16

Statement on OpenOffice.org's move to Apache

The Free Software Foundation (FSF)

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels (origineel) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus

door Brett Smith — Gepubliceerd op 2011/06/10 - 10:42 AM

Verklaring van OpenOffice.org's zet naar Apache

De Free Software Foundation (FSF)

Wanneer OpenOffice.org overschakelt naar een niet-copyleft licentie (non-copyleft license), is er een vervanging voor mensen die een productiviteitssuite willen die meer doet om hun vrijheid te beschermen: LibreOffice.

Oracle, IBM en de Apache Software Foundation (ASF) hebben vorige week gezamenlijk aangekondigd dat OpenOffice.org een officieel Apache project zou worden. OpenOffice.org is een belangrijk stuk vrije software, en veel van zijn aanhangers suggereren dat deze verandering hen meer controle zal geven over de toekomstige richting van het project. Echter, gebruikers (users) en bijdragers (contributors) moeten zich er van bewust zijn dat het, als onderdeel van deze overgang, gemakkelijker zal worden voor ontwikkelaars/developers van propriëtaire software (proprietary software developers) om OpenOffice.org te verspreiden als niet-vrije software (nonfree software).

Alle Apache projecten worden gedistribueerd onder de voorwaarden (terms) van de Apache licentie. Dit is een niet-copyleft vrije software licentie; iedereen die de software ontvangt, kan deze distribueren of verpreiden aan anderen onder niet-vrije voorwaarden (nonfree terms). Een dergelijke licentiestrategie. Zo'n licentiestrategie vertegenwoordigt een belangrijke beleidswijziging voor OpenOffice.org. Voorheen, werd de software gedistribueerd onder de voorwaarden (termen) van de GNU Lesser General Public License (LGPL). De LGPL is een zwakke copyleft licentie (weak copyleft license), dus programma's (software) die louter linken naar de software kunnen onder niet-vrije voorwaarden (nonfree terms) worden vrijgegeven (released), maar de software die onder de LGPL valt, moet altijd worden vrijgegeven (released), samen met de broncode (source code), onder LGPL's voorwaarden. Vrije softwareontwikkelaars (free software developers) voelen zich duidelijk op hun gemak met een gedeeltelijke copyleft als dat gepast is; in tal van onderzoeken (surveys) naar vrije softwareprojecten (free software projects) wordt de LGPL gewoonlijk vermeld als de op één na meeste populairste licentie (na de GNU General Public License), of volgt hij er vlak achter.

Hoewel we de Apache licentie in specifieke situaties aanbevelen, geloven we niet dat dit de beste keuze is voor software zoals OpenOffice.org. Deze situatie vraagt om copyleft, omdat de voordelen die vrije software kan behalen met een licentie zonder copyleft geen rechtvaardiging vormen voor het geven van een hand-out aan ontwikkelaars/developers van propriëtaire software.


Free software users want a free software world

Gelukkig, is er een kant-en-klaar alternatief voor mensen die willen werken met een productiviteitssuite die meer doet om hun vrijheid te beschermen: LibreOffice. Iedereen die vertrouwd is met OpenOffice.org zal een vertrouwde interface en functieset in LibreOffice vinden, omdat deze oorspronkelijk was gebaseerd op dezelfde broncode (source code). Sinds september 2010, hebben talrijke bijdragers (contributors) gewerkt aan het verbeteren (improve) van de software, en de juridische rentmeester van het project (the project's legal steward), The Document Foundation, zet zich in (is committed) om de licentie onder de LGPL te behouden.

Dienst ICT ondersteunt politiemedewerkers | Data centers | Zonder IT'ers zijn we nergensDienst ICT ondersteunt politiemedewerkers | Data centers | Zonder IT'ers zijn we nergens

LibreOffice's toewijding aan gebruikersvrijheid (LibreOffice's commitment to user freedom) eindigt niet bij de licentie van de broncode (source code). Net als OpenOffice.org, maakt de ingebouwde extensiebeheerder van de software  the software's built-in extension manager) het gemakkelijk om nieuwe functies (features) toe te voegen, maar in tegenstelling tot OpenOffice.org, geeft de extensiedatabase alleen een lijst van add-ons die onder een vrije licentie vallen.  OpenOffice.org verwijst naar een database die propriëtaire extensies bevat, en biedt niet altijd duidelijke licentiering informatie (licensing information). Deze benadering van extensies riskeert vrije software te veranderen in een platform voor de ontwikkeling en promotie van propriëtaire extra's.

Iedereen die van plan is om een ​​van deze productiviteitssuites te gebruiken of eraan bij te dragen, moet begrijpen hoe dit beleid (policy) op hen van invloed is, en zouden moeten overwegen welke hun eigen doelen beter aanvullen. Hoewel beide de belangrijkste test van vrije software doorstaan, raden we LibreOffice aan omdat het beleid aanzienlijk meer doet om de zaak van vrije software te promoten.


September 4, 2003 - IBM is launching a global advertising campaign for Linux, the open-source operating system that has become the world's largest competitor to Microsoft's Windows. The new 90-second Linux spot depicts a youngster being educated by the world's top authorities.


Created by WPP Group's Ogilvy & Mather, New York, and directed by Joe Pytka, the Linux TV effort breaks in the U.S. with a 90-second ad during Sunday's National Football League games and the U.S. Open Men's Finals. A 60-second version will then go into rotation. Print ads will encourage readers to visit Web sites with Linux content. https://tech-insider.org/


 • Help - Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 📌 » http://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/Help of deze link ⚠️ · Retrieved from the original 🚫  (2015/02/27) Bestanden openen
  De meeste bestanden worden op de site in pdf-formaat aangeboden. Voor het openen van pdf's moet u de juiste software op uw pc hebben. Voorbeelden van deze software zijn:

Adobe Reader
Foxit Reader  Of kijk op deze lijst (Engelstalig) voor meer (gratis) alternatieven.

   Op de website staan ook een aantal tekstbestanden en spreadsheets. Deze zijn te openen met Microsoft Office, maar vaak ook met gratis alternatieven als  LibreOffice en Open Office.

    

   Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RviG) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)   Dienst ICT ondersteunt politiemedewerkers | Data centers | Zonder IT'ers zijn we nergens | Kom bij de politie - 2018/02/03

   De Dienst ICT ondersteunt politiemedewerkers in het gebruik van ICT, houdt de systemen continu beschikbaar, én waarborgt de integriteit van de data. Zo ondersteunen we actief het werk van onze mensen op straat. Check http://bit.ly/2KjjWMU-kombijdepolitie

   Wil jij graag meer weten? Check http://bit.ly/2KjjWMU-kombijdepolitie


   Dit is een nieuwe webpagina

   Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


   Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact    
   Map
   Info