`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2020/12/21

Cybercrime: Wat is cybercrime

MELDPUNT CYBERCRIME (POLITIE): Cybercrime is criminaliteit op of via het internet. Op dit moment kunt u op deze site alleen melding maken van kinderporno, kindersekstoerisme en terrorisme. In de toekomst zult u ook van andere zaken melding kunnen maken.

 

Kinderporno

 

 

Terrorisme

 

 

Kindersekstoerisme

 Vergroot afbeelding: Meldpunt Cybercrime (Politie) - Wat is Cybercrime? 2011/10/152011/10/15KLPD waarschuwt voor kwalijke mail

Driebergen, 16-03-2012 • Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) waarschuwt voor kwalijke spam die schade toe kan brengen aan computers. Er zijn diverse meldingen binnengekomen van computergebruikers die een e-mail ontvingen met daarin een waarschuwing dat er kinderporno op hun computer is aangetroffen.

Het KLPD zal computergebruikers op deze wijze nooit benaderen en adviseert deze mail niet te openen en zeker niet op de link in de e-mail te klikken.Er is geen algemeen aanvaarde eenduidige definitie van "cybercriminaliteit". Het verwijst naar illegale internetbemiddelde activiteiten die vaak plaatsvinden in wereldwijde elektronische netwerken. Cybercriminaliteit is "internationaal" of "transnationaal" - er zijn "geen cybergrenzen tussen landen". Internationale cybercriminaliteit vormt vaak een uitdaging voor de doeltreffendheid van de nationale en internationale wetgeving en wetshandhaving. Omdat de bestaande wetten in veel landen niet zijn toegesneden op cybercriminaliteit, plegen criminelen steeds vaker misdrijven op internet om te profiteren van de minder strenge straffen of de moeilijkheid om opgespoord te worden. Ongeacht, in ontwikkelingslanden of ontwikkelde landen hebben regeringen en industrieën zich geleidelijk de kolossale bedreigingen van cybercriminaliteit voor de economische en politieke veiligheid en openbare belangen gerealiseerd. De complexiteit van soorten en vormen van cybercriminaliteit maakt het echter moeilijker om terug te vechten. In die zin vraagt ​​de bestrijding van cybercriminaliteit om internationale samenwerking. Diverse organisaties en regeringen hebben zich al gezamenlijk ingespannen om mondiale normen voor wetgeving en rechtshandhaving vast te stellen, zowel op regionale als op internationale schaal. De samenwerking tussen China en de Verenigde Staten is een van de meest opvallende vorderingen van de laatste tijd, omdat zij de twee belangrijkste bronlanden van cybercriminaliteit zijn.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van interoperabiliteit en veiligheid op basis van wereldwijde normen. Er zijn algemene tegenmaatregelen genomen om cybercriminaliteit aan te pakken, zoals juridische maatregelen om de wetgeving te perfectioneren en technische maatregelen voor het opsporen van misdrijven via het netwerk, controle van de inhoud van internet, het gebruik van openbare of particuliere proxy en computerforensisch onderzoek, versleuteling en plausibele ontkenning, enz. Vanwege de heterogeniteit van wetshandhaving en technische tegenmaatregelen van verschillende landen, zal dit artikel zich voornamelijk richten op wetgevende en regelgevende initiatieven van internationale samenwerking.


BronDit is een nieuwe webpagina

Zie ookHoort bijHome » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info